Kan man ansöka om kostnadsstöd om man fått ersättning för stängning?

Ja. Om koncernen har ansökt om ersättning för stängning kan kostnadsstöd endast sökas som koncern. Från kostnadsstödet görs avdrag för övriga till samma tidsperiod beviljade EU-stöd. Det av EU reglerade koncernspecifika stödtaket på 10 miljoner euro får heller inte överskridas.

Samhörande innehåll