Kan evenemangsgaranti sökas med pappersansökan?

Ja. Ansökningsforumläret i pappersformat kan fås som returpost från e-postadressen: paperilomake.tapahtumatakuu@valtiokonttori.fi. I returmeddelandet finns som bilaga ansökningsformuläret på finska, svenska och engelska. Ansökninge kan skickas till Statskontoret antingen per e-post eller som postförsändelse.

Samhörande innehåll