Kan ansökan om ersättning för stängning för medelstora och stora företag göras via e-tjänsten?

Nej. Ansökan om ersättning för stängning för medelstora och stora företag görs med en ansökningsblankett i pappersformat. Utöver det behövs en revisorsrapport och blankett med tilläggsuppgifter som bilaga. Ansökningen lämnas in till Statskontoret via Statskontorets krypterade e-posttjänst.

Samhörande innehåll