Jag tappade mina glasögon i en älv under en ordnad paddlingstur. Kan jag söka ersättning för dem?

Glasögon och andra personliga hjälpmedel ersätts endast i samband med olycksfall. Du bör kontrollera om din hemförsäkring ersätter glasögonen.

Samhörande innehåll