Jag fungerar som utstationerad arbetstagare. Gäller skyddet för reseskador under min semesterresa?

Reseskadeskyddet gäller även för separata utlandsresor utanför placeringslandet, även om de inte är tjänsteresor. Din semesterresa till Finland omfattas också av skyddet. Statskontore rekommenderar att när du befinner dig i Finland i första hand uppsöker en offentlig vårdinrättning.

Samhörande innehåll