Jag åker på EDUFI-praktik till Finlands ambassad i Bryssel. Det är fråga om oavlönad praktik. Är mitt skydd för reseskador i kraft?

Om du är praktikant på en finländsk statlig myndighet omfattas du av statens reseskadeskydd.

Samhörande innehåll