Hur lång är handläggningstiden för en ansökan om brottsskadeersättning?

Den förväntade handläggningstiden för ett brottsskadeärende är i genomsnitt 6-8 månader. Handläggningstiden beror bland annat på hur omfattande kravet är och om Statskontoret har all information som behövs för att avgöra ärendet. För att påskynda processen kan du använda e-tjänsten.

Vi utvecklar våra arbetssätt och piloterar ett nytt tillvägagångssätt som gäller handläggning av brottsskadeersättningsansökan. Piloten pågår från 15.1 till 31.5. Ansökningar som lämnas in under denna tidsperiod kommer att behandlas enligt den nya metoden. Detta kan leda till en kortare handläggningstid för vissa.

 

Samhörande innehåll