Hur lång är handläggningstiden för en ansökan om brottsskadeersättning?

Behandlingen for en ansökan om brottsskadeersättning är tyvärr överbelastad just nu. Vi beklagar förseningen. Den förväntade behandlingstiden för en ansökan om brottsskadeersättning är cirka 12 månader.

Samhörande innehåll