Mikä on rikosvahinkohakemuksen käsittelyaika?

Rikosvahinkohakemuksen odotettavissa oleva käsittelyaika on keskimäärin 6–8 kk. Käsittelyaikaan vaikuttavat mm. vahinkoasian laajuus ja se, että Valtiokonttorilla on kaikki tarvittavat tiedot asian ratkaisemiseksi. Käsittelyä nopeuttaaksesi käytä sähköistä asiointipalvelua.

Kehitämme toimintatapojamme ja pilotoimme rikosvahinkohakemusten käsittelyssä uudenlaista työtapaa. Kehittämishanke toteutuu 15.1.-31.5.2024. Tänä aikana saapuvat hakemukset käsitellään uuden toimintamallin mukaan ja parhaimmillaan tämä voi näkyä asiakkaalle keskimääräistä lyhyempänä käsittelyaikana.

Aiheeseen liittyvät sisällöt