Hur får jag räntestödet som är avsett för BSP-lånet?

Räntestöd betalas de tio första åren efter att lånet lyfts. Räntestöd betalas om räntan på BSP-lånet överstiger 3,8 procent. Räntestödet är 70 procent av det överstigande beloppet.

BSP-låntagaren behöver inte separat ansöka om räntestöd, utan det betalas alltid om låneräntan överstiger 3,8 procent. Banken fakturerar låntagaren räntan med avdrag för den andel av räntestödet som staten betalar. Statskontoret betalar räntegottgörelsen direkt till banken två gånger om året på basis av de låneuppgifter som banken lämnat in.

Samhörande innehåll