Miten saan ASP-lainalle tarkoitetun korkotuen?

Korkotukea maksetaan ensimmäiset 10 vuotta lainan nostamisesta lukien. Korkotukea maksetaan, jos ASP-lainan korko ylittää 3,8 prosenttia. Korkotuen määrä on 70 prosenttia ylittyvästä määrästä.

ASP-lainansaajan ei tarvitse erikseen hakea korkotukea, vaan se maksetaan aina, jos lainan korko ylittää 3,8 prosenttia. Pankki laskuttaa lainansaajalta korkoa, josta on vähennetty valtion maksaman korkotuen osuus. Valtiokonttori maksaa korkohyvityksen suoraan pankille kaksi kertaa vuodessa pankin toimittamien lainatietojen perusteella.

Aiheeseen liittyvät sisällöt