Hur behandlar Statskontoret ersättningar för olycksfall som inträffat under krishanteringsuppdrag?

När Statskontoret har tagit emot din ansökan ber vi om en kopia av din tjänstgöringsförbindelse från Björneborgs Brigad och vid behov även din sjukjournal från den tid du arbetade med krishanteringsuppdrag. Efter det handlägger Statskontoret din ansökan och fattar ett ersättningsbeslut.

Samhörande innehåll