Hur beaktas underleverantörerna i evenemangsgarantin?

Endast evenemangsarrangören, som i sin ansökan anger de underleverantörer som hör till evenemangsgarantin, kan ansöka om evenemangsgaranti. I garantiansökningen ska rollen för varje underleverantör och andel av evenemangets totalkostnader anges. Evememangen inklusive underleverantörer som beviljats garantin, publiceras på Statskontorets webbsida.

Underleverantörerna kan enligt beviljad garanti ansöka om ersättning direkt från Statskontoret, ifall evenemanget efter beviljandet av evenemangsgarantin har ställts in eller ordnas i mindre skala på grund av myndighetsbestämmelse. Ersättning kan högst betalas för de kostnader som evenemangsarrangören angett i sin garantiansökan.

Samhörande innehåll