Hur ansöker man om ersättning för stängning för medelstora och stora företag?

Ersättning för stänging för medelstora och stora företag ansöker man från Statskontoret. Ansökningsblanketten med bilaga kommer att publiceras på webbsidan när ansökningen öppnas den 15.7.

Samhörande innehåll