Har jag rätt till grupplivförsäkring om förmånslåtaren var pensionerad?

Om förmånslåtaren var ålderspensionär är du inte berättigad till förmånen. Om förmånslåtaren var invalidpensionär i högst fem år kan du få förmånen om invalidpensionen inte omvandlats till ålderspension.

Samhörande innehåll