Edunjättäjä on ollut eläkkeellä, olenko oikeutettu ryhmähenkivakuutukseen?

Jos edunjättäjä on ollut vanhuuseläkkeellä, oikeutta etuun ei ole. Jos hän ollut työkyvyttömyyseläkkeellä enintään viisi vuotta, edun voi saada ellei työkyvyttömyyseläke ole muuttunut vanhuuseläkkeeksi.

Aiheeseen liittyvät sisällöt