För vilken tidsperiod kan ersättning för stängning ansökas och vilken är jämförelseperioden?

Ersättning för stängning kan ansökas för tidsperioden 21.12.2021-28.2.2022 enligt givna stängningsbestämmelser. Jämförelseperioden är 1.1.2021-28.2.2022. Med den här lösningen kan kostnaderna riktas noggrannare till stängningsperioden. De faktiska stängningsdagarna för stödperioden ger rätt till ersättning. För förbjudna publikevenemang under stödperioden beaktas kostnaderna för tidsperioden 1.10.2021-28.2.2022.

Samhörande innehåll