Ersätts olycksfall som inträffat vid provianteringsuppgifter?

Om en provianteringsuppgift som sköts av en kvinnlig avdelning betraktas som en del av ett räddningsuppdrag omfattas den av försäkringsskyddet. Annars omfattas provianteringsuppgifter inte av skyddet.

Samhörande innehåll