Korvataanko muonitustehtävissä sattuneet tapaturmat?

Jos naisosaston hoitama muonitustehtävä katsotaan osaksi pelastustehtävää, se kuuluu vakuutusturvan piiriin. Muutoin muonitustehtävä ei kuulu turvan piiriin.

Aiheeseen liittyvät sisällöt