Ersätts ett olycksfall som inträffar i samband med motion på arbetsplatsen på egen tid?

Skadan ersätts inte eftersom t.ex. ett besök på gymmet inte är sedvanlig verksamhet på arbetsplatsen.

Samhörande innehåll