Betalar Statskontoret ränta?

Nej, man kan driva in räntorna från den som orsakat skadan exempelvis genom utsökning.

Samhörande innehåll