Anmälan om evenemang som ställs in eller ordnas i mindre omfattning

Evenemangsarrangören ska anmäla till Statskontoret om evenemanget ställs in eller ordnas i mindre omfattning. Statskontoret ger inte skilt beslut och tar inte på förhand ställning till enstaka avbokningsanmälningar eller restriktioner. Anmälan möjliggör en smidig ansökan om ersättning via e-tjänsten enligt evenemangsgarantin till huvudarrangören och underleverantörerna. Anmälan om inställt evenemang öppnar den elektroniska blanketten för ansökan om ersättning uppskattningsvis inom 2-3 dagar.

Anmälan ska göras per e-post på adressen evenemangsgaranti@statskontoret.fi enligt följande anvisning:

  • Rubrik: Anmälan om inställt evenemang/evenemangets namn och tidpunkt
  • FO-nummer: XXX
  • Evenemangsgarantibeslutets ärendenummer: VK/xxx
  • Evenemangets namn, tidpunkt och ort: xxx
  • Genomförande av evenemanget: evenemanget har ställts in (eller har genomförts i mindre omfattning)
  • Myndighetsbestämmelse som begränsningen baserar sig på: t ex. regionförvaltningsverkets beslutsnummer eller länk till beslutet där begränsningens givare, begränsningens tidslängd samt begränsningens regionala omfattning framgår
  • Tilläggsuppgifter: t ex. redogörelse för i mindre omfattning genomfört evenemang, hur begränsningen har inverkat på genomförandet av evenemanget.

Vi publicerar informationen om de evenemang som öppnas för ansökan om ersättning på evenemangsgarantins statistiksida. Informera vid behov underleverantörerna om när ansökan om ersättning påbörjas.

Samhörande innehåll