• Vad är en yrkessjukdom?

    Med yrkessjukdom avses i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar en sjukdom som sannolikt huvudsakligen har orsakats av att en arbetstagare har exponerats för en fysikalisk, kemisk eller biologisk faktor i arbetet. De vanligaste yrkessjukdomarna är hörselskador, utslag och lungsjukdomar. I lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar stadgas även att vissa smärttillstånd i övre extremiteterna ska ersättas.

  • Var finns e-tjänst?

    Gör genast efter olycksfallet en olycksfallsanmälan i Statskontorets e-tjänst https://asiointipalvelu.valtiokonttori.fi/tyotapaturmat/ Obs! Kräver stark autentisering (nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort). Använd någon av webbläsarna Chrome, Firefox, Edge, Safari eller IE11 för att tjänsten ska fungera korrekt.