Vilken version av taxonomin ska anges i rapporteringen?

MålgruppKommun
DokumenttypFråga och svar
Datum01.09.2020
KategorierKoder, taxonomier och klassificationerTaxonomiÖverföring av information
Underhåll ansvarValtiokonttori

Den version av taxonomin som används i rapporteringen för 2021 är 2020-04-01 och i csv-filen används taxonomikoden SBR-2020-04-01.

Den version av taxonomin som används i rapporteringen för 2022 är  2021-08-27 och i csv-filen är taxonomins kod SBR-2021-08-27.

Handboken för kommunernas och samkommunernas automatiska ekonomiska rapportering (AURA) innehåller allmänna anvisningar för användning av tabellmodeller och produktion av innehållet i den automatiska rapporteringen samt preciseringar som förtydligar rapporteringen i varje rapporteringshelhet. Bilaga 5 i AURA-handboken innehåller Excel-filen Serviceklassificering för kommuner och samkommuner.

Instruktionsvideor om rapportering och andra ämnen relaterade till kommunernas automatiserad finansiell rapportering finns här.

Mer information om kommunekonomins tjänster >