Vilken sektor väljer man när en person har köpt en resa med en egen HRT-biljett och fakturerar kommunen för den?

MålgruppKommun
DokumenttypFråga och svar
Ikraftträdelsedag19.04.2021
Datum19.04.2021
KategorierKoder, taxonomier och klassificationerSektorindelning
Underhåll ansvarvaltiovarainministeriö

När en anställd har betalat t.ex. HRT:s bussbiljett själv på en arbetsresa och ansöker om ersättning via en reseräkning, ska sektorn vara ”samkommun” (HRT:s sektor) eller ”hushåll” (betalningsmottagaren) på bokföringshändelsen? Hur gör man när det gäller momsavdragsrätten?

Sektorn ska bestämmas utifrån trafikidkaren, men det kan vara utmanande rent systemtekniskt sett. I taxonomin efterfrågas sektorinformation bara när det gäller offentliga samfund, så här kan man göra antagandet att sektorn är något annan än ett offentligt samfund, så någon specificering behövs inte.

Handboken för automatiserad ekonomisk rapportering i kommuner och samkommuner (AURA) innehåller allmänna anvisningar för användning av tabellmodeller och produktion av innehållet i den automatiska rapporteringen samt preciseringar som förtydligar rapporteringen i varje rapporteringshelhet. Bilaga 5 i AURA-handboken innehåller Excel-filen Serviceklassificering för kommuner och samkommuner.

Mer information om kommunekonomins tjänster >