Vilken sektor ska användas om en utsökningsmyndighet/ett inkassoföretag bokför en betalning som drivits in från en person?

MålgruppKommun
DokumenttypFråga och svar
Ikraftträdelsedag19.04.2021
Datum19.04.2021
KategorierKoder, taxonomier och klassificationerSektorindelning
Underhåll ansvarvaltiovarainministeriö

Betalning som drivits in från en person kan allokeras till sektor S14 hushåll, alltså inte enligt utsökningsmyndighetens sektor. Motparten är alltså inte inkassoföretaget eller utsökningsmyndigheten, utan sektorn väljs utifrån vem indrivningen gjorts från, alltså inte inkassoföretagets sektor.

Vad gäller inkassoarvodet anges inkassoföretaget som sektorinformation.

Handboken för automatiserad ekonomisk rapportering i kommuner och samkommuner (AURA) innehåller allmänna anvisningar för användning av tabellmodeller och produktion av innehållet i den automatiska rapporteringen samt preciseringar som förtydligar rapporteringen i varje rapporteringshelhet. Bilaga 5 i AURA-handboken innehåller Excel-filen Serviceklassificering för kommuner och samkommuner.

Mer information om kommunekonomins tjänster >