Vilka uppgifter gäller rapporteringshelheterna?

Datum Dokuments namn
03.04.2020 Vilka uppgifter gäller rapporteringshelheterna?
MålgruppKommun
DokumenttypFråga och svar
Datum03.04.2020
KategorierKoder, taxonomier och klassificationerTaxonomi
Underhåll ansvarStatskontoret

Innehållsbeskrivningen finns i kolumnerna A och G i XBRL-taxonomipaketets fil Raportointikokonaisuudet_kunnat.xlsx.

Instruktionsvideor om ämnen relaterade till kommunernas automatiserad finansiell rapportering finns här.

Handboken för automatiserad ekonomisk rapportering i kommuner och samkommuner (AURA) innehåller allmänna anvisningar om användning av tabellunderlag och framtagning av uppgifter för den automatiserad rapporteringen samt preciseringar som förtydligar rapporteringen i de olika rapporteringsuppsättningarna

Mer information om kommunekonomins tjänster >