Varifrån får jag användarnamn till tjänsten för testning?

MålgruppKommun
DokumenttypFråga och svar
Datum31.03.2020
KategorierRapportering av kommunekonominÖverföring av information
Underhåll ansvarStatskontoret

Användarnamn för testerna får du via adressen kuntadata@valtiokonttori.fi. När du begär användarnamn ska du uppge FO-numret och namnet på den kommun/samkommun vars uppgifter du tänker skicka in och din e-postadress.

Instruktionsvideor till kommunekonomins informationstjänst finns här.

Instruktionsvideor om serviceklassificering och andra ämnen relaterade till kommunernas automatiserad finansiell rapportering finns här.Handboken för automatiserad ekonomisk rapportering i kommuner och samkommuner (AURA) innehåller allmänna anvisningar om användning av tabellunderlag och framtagning av uppgifter för den automatiserad rapporteringen samt preciseringar som förtydligar rapporteringen i de olika rapporteringsuppsättningarna

Mer information om kommunekonomins tjänster >