Varifrån får jag användarnamn till tjänsten för testning?

MålgruppKommun
DokumenttypFråga och svar
Ikraftträdelsedag07.09.2022
Datum07.09.2022
KategorierRapportering av kommunekonominÖverföring av information
Underhåll ansvarStatskontoret

I fortsättningen används endast Suomi.fi:s testkoder i testtjänsten. Statskontoret har inlett utdelningen av användarnamn till testtjänsten. Dessa koder har skickat till kommunernas och samkommunernas kontaktpersoner samt till de systemleverantörer, bokföringsbyråer m.m. som Statskontoret vet att har använt testtjänsten, antingen med kommunens FO-nummer eller med ett separat testFO-nummer. Om ni har inte fått testkodet som ni behöver eller ni har frågor som gäller testkoderna får du hjälp av kuntadata@valtiokonttori.fi

Instruktionsvideor om serviceklassificering och andra ämnen relaterade till kommunernas automatiserad finansiell rapportering finns här.Handboken för automatiserad ekonomisk rapportering i kommuner och samkommuner (AURA) innehåller allmänna anvisningar om användning av tabellunderlag och framtagning av uppgifter för den automatiserad rapporteringen samt preciseringar som förtydligar rapporteringen i de olika rapporteringsuppsättningarna

Mer information om kommunekonomins tjänster >