Varför kan jag inte logga in på testsidan för Kommunekonomins informationstjänst?

MålgruppKommun
DokumenttypFråga och svar
Datum31.03.2020
KategorierRapportering av kommunekonominÖverföring av information
Underhåll ansvarStatskontoret

Har du beviljats användarnamn för tjänsten? Om inte, begär ett via kuntadata@valtiokonttori.fi. Om du har ett giltigt användarnamn och inte kan logga in i informationstjänsten (godkännandetjänsten), ska du kontrollera att du har skapat och bekräftat ditt användarnamn. Välj ”Skapa användarnamn” i godkännandetjänsten så får du en länk per e-post för bekräftelse. Obs! I vissa fall kan bekräftelselänken hamna bland skräpposten. Om dessa åtgärder inte hjälper, kan du ta kontakt med kuntadata@valtiokonttori.fi

Instruktionsvideor om ämnen relaterade till kommunernas automatiserad finansiell rapportering finns här.

Handboken för automatiserad ekonomisk rapportering i kommuner och samkommuner (AURA) innehåller allmänna anvisningar om användning av tabellunderlag och framtagning av uppgifter för den automatiserad rapporteringen samt preciseringar som förtydligar rapporteringen i de olika rapporteringsuppsättningarna

Mer information om kommunekonomins tjänster >