Varför kan jag inte logga in på testsidan för Kommunekonomins informationstjänst?

MålgruppKommun
DokumenttypFråga och svar
Datum31.03.2020
KategorierRapportering av kommunekonominÖverföring av information
Underhåll ansvarStatskontoret

I fortsättningen används endast Suomi.fi:s testkoder i testtjänsten. Statskontoret har inlett utdelningen av användarnamn till testtjänsten. Dessa koder har skickat till kommunernas och samkommunernas kontaktpersoner samt till de systemleverantörer, bokföringsbyråer m.m. som Statskontoret vet att har använt testtjänsten, antingen med kommunens FO-nummer eller med ett separat testFO-nummer. Om ni har inte fått testkodet som ni behöver eller ni har frågor som gäller testkoderna får du hjälp av kuntadata@valtiokonttori.fi

Mer information: