Var hittar jag de senaste uppgifterna om sektorklassificeringen?

MålgruppKommun
DokumenttypFråga och svar
Datum01.04.2020
KategorierKoder, taxonomier och klassificationerSektorindelning
Underhåll ansvarStatskontoret

Sektorindelningen är en klassificering som uppdateras av Statistikcentralen med hjälp av vilken man i bokföringen identifierar motparten (t.ex. en kommun, staten, ett företag). Sektorindelningens hierarkier har publicerats och uppdateras i  https://koodistot.suomi.fi/extension;registryCode=sbr-fi-code-lists;schemeCode=CT-2018-1;extensionCode=CT1 Sektorindelningen finns även på Statistikcentralens webbplats: https://www.stat.fi/sv/luokitukset/sektoriluokitus/sektoriluokitus_1_20130101/

Instruktionsvideor om ämnen relaterade till kommunernas automatiserad finansiell rapportering finns här.

Handboken för automatiserad ekonomisk rapportering i kommuner och samkommuner (AURA) innehåller allmänna anvisningar om användning av tabellunderlag och framtagning av uppgifter för den automatiserad rapporteringen samt preciseringar som förtydligar rapporteringen i de olika rapporteringsuppsättningarna

Mer information om kommunekonomins tjänster >