Var finns närmare anvisningar om rapporteringshelheten? Finns anvisningarna också på svenska och engelska?

MålgruppKommun
DokumenttypFråga och svar
Datum02.04.2020
KategorierKoder, taxonomier och klassificationerRapportering av kommunekonominTaxonomi
Underhåll ansvarStatskontoret

Rapporteringshelheternas anvisningar förbereds som bäst. Anvisningarna kommer att finnas på webbplatsen för Kommunekonomins informationstjänst. Anvisningarna för innehållet i JHS-rekommendationerna finns i samband med respektive rekommendation http://www.jhs-suositukset.fi/web/guest/jhs. Man håller på att överföra JHS-rekommendationerna till tjänsten yhteentoimiva.suomi.fi och då återfinns bland annat kontoplanerna i dess koduppsättningstjänst. Anvisningarna kommer även att finnas på svenska och engelska. Om du inte hittar svar på din fråga kan du kontakta kuntadata@valtiokonttori.fi

Instruktionsvideor om ämnen relaterade till kommunernas automatiserad finansiell rapportering finns här.

Handboken för automatiserad ekonomisk rapportering i kommuner och samkommuner (AURA) innehåller allmänna anvisningar om användning av tabellunderlag och framtagning av uppgifter för den automatiserad rapporteringen samt preciseringar som förtydligar rapporteringen i de olika rapporteringsuppsättningarna

Mer information om kommunekonomins tjänster >