Vad hör till vilken sektor?

Datum Dokuments namn
07.04.2020 Vad hör till vilken sektor?
MålgruppKommun
DokumenttypFråga och svar
Datum07.04.2020
KategorierKoder, taxonomier och klassificationerSektorindelning
Underhåll ansvarStatskontoret

Sektorindelningen är en klassificering som uppdateras av Statistikcentralen med hjälp av vilken man i bokföringen identifierar motparten (t.ex. en kommun, staten, ett företag). Statistikcentralens klassificeringstjänst erbjuder identifiering av motparten med hjälp av FO-nummer. Uppgifterna uppdateras varje månad. För rapporteringen finns även företag som avslutats i tjänsten.

Instruktionsvideor om ämnen relaterade till kommunernas automatiserad finansiell rapportering finns här.

Handboken för automatiserad ekonomisk rapportering i kommuner och samkommuner (AURA) innehåller allmänna anvisningar om användning av tabellunderlag och framtagning av uppgifter för den automatiserad rapporteringen samt preciseringar som förtydligar rapporteringen i de olika rapporteringsuppsättningarna

Mer information om kommunekonomins tjänster >