Vad är sektorn för kreditkortsräkningar?

Datum Dokuments namn
19.04.2021 Vad är sektorn för kreditkortsräkningar?
MålgruppKommun
DokumenttypFråga och svar
Ikraftträdelsedag19.04.2021
Datum19.04.2021
KategorierKoder, taxonomier och klassificationerSektorindelning
Underhåll ansvarvaltiovarainministeriö

För räkningar från kreditkortsföretag är kreditkortsföretaget aldrig motpart, utan motparten är den ursprungliga säljaren.

Handboken för automatiserad ekonomisk rapportering i kommuner och samkommuner (AURA) innehåller allmänna anvisningar för användning av tabellmodeller och produktion av innehållet i den automatiska rapporteringen samt preciseringar som förtydligar rapporteringen i varje rapporteringshelhet. Bilaga 5 i AURA-handboken innehåller Excel-filen Serviceklassificering för kommuner och samkommuner.

Mer information om kommunekonomins tjänster >