Vad är övervältring på summanivå?

Datum Dokuments namn
01.04.2020 Vad är övervältring på summanivå?
MålgruppKommun
DokumenttypFråga och svar
Datum01.04.2020
KategorierIntern redovisning / kostnadsberäkningKoder, taxonomier och klassificationerServiceklassification
Underhåll ansvarStatskontoret

Det ursprungliga externa utgiftsslaget och sektorinformationen rapporteras med tjänsteklassen stödfunktioner, varefter övervältringen till den egentliga tjänsteklassen kan göras på summanivå. Det ursprungliga utgiftsslaget och sektorinformationen behöver inte följa med i övervältringen.

Instruktionsvideor om ämnen relaterade till kommunernas automatiserad finansiell rapportering finns här.

Handboken för automatiserad ekonomisk rapportering i kommuner och samkommuner (AURA) innehåller allmänna anvisningar om användning av tabellunderlag och framtagning av uppgifter för den automatiserad rapporteringen samt preciseringar som förtydligar rapporteringen i de olika rapporteringsuppsättningarna

Mer information om kommunekonomins tjänster >