Upphävande av föreskriften om Kostnadsslag för rese- och kostnadshanteringssystemet M2

DiariumnumretVK/1046/00.00.01.06.00/2019
DokumenttypBeslut
Ikraftträdelsedag01.10.2019
Datum01.10.2019
KategorierInformationssystemen
Underhåll ansvarValtiokonttori

Detta beslut upphäver föreskriften VK/1223/00.01/2014 Kostnadsslag för rese- och kostnadshanteringssystemet M2. Kostnadsslag behålls för närvarande som en bilaga till M2-metodbeskrivningen och behöver därför inte specificeras separat.

Detta beslut träder i kraft 1.10.2019.

Divisionschef Lasse Skog

Biträdande direktör Tanja Wistbacka