Uppdatering av lägesbilden av bokföringsenheternas och Palkeets betalningsrörelse och bokslut under coronavirusepidemin

Det här är gammal version
MålgruppStat
DiariumnumretVK/2754/00.00.00.01/2022
DokumenttypAnvisning
Ikraftträdelsedag17.01.2022
Datum17.01.2022
KategorierBetalningsrörelse och förmedling av fakturorBokslut
Underhåll ansvarValtiokonttori

Statskontoret ber bokföringsenheterna och Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning Palkeet med stöd av 40 § (1786/2009) i förordningen om statsbudgeten (1243/1992) att uppdatera lägesbilden av bokföringsenhetens betalningsrörelse och bokslutets nyckelpersoner på fredag varje vecka i en tabell som finns i
Tiimeri-arbetsrummet.

Den första lägesbilden tas fram fredagen den 21 januari 2022. Därefter tas en ny lägesbild fram varje vecka tills Statskontoret ger andra anvisningar.

Statens betalningsrörelse hör till statens prioriterade uppgifter och därför måste betalningsrörelsen fungera under alla omständigheter. Även uppgörandet av statens bokslut, som grundar sig på bokföringsenheternas bokslut, hör till statens prioriterade uppgifter. Statskontoret ber bokföringsenheterna och Palkeet att ta fram en lägesbild av betalningsrörelsen och bokslutets nyckelpersoner varje vecka och avlägga rapport om detta till Statskontoret enligt denna anvisning. Utifrån rapporterna tar Statskontoret fram en lägesbild av statens betalningsrörelse och bokslutsuppgifter som helhet under coronavirusepidemin. Statskontoret avlägger rapport om lägesbilden till finansministeriet.

Om bokföringsenheterna eller Palkeet har problem eller utmaningar med att sköta betalningsrörelsen och/eller bokslutet ska dessa rapporteras till Statskontoret i tid. Statskontoret hjälper i möjligaste mån med att hitta lösningar på den aktuella utmaningen.

Ikraftträdande

Denna anvisning träder i kraft omedelbart.

Mer information

Mer information om frågor som gäller denna anvisning lämnas av Statskontoret, tfn 050 441 9498 eller e-post maksuliike (at) valtiokonttori.fi.

 

Divisionschef Lasse Skog

Biträdande direktör Tanja Wistbacka

Betalningsrörelsechef Tarja Tapio

Distribution: Bokföringsenheterna och Palkeet/ekonomichefer eller motsvarande personer

För kännedom: Statens revisionsverk

Finansministeriet/Budgetavdelningen