Kirjanpitoyksikön ja Palkeiden maksuliikkeen ja tilinpäätöksen tilannekuvan päivittäminen koronaviruksen aikana

Tämä on vanha versio
KohderyhmäValtio
DiaarinumeroVK/2754/00.00.00.01/2022
AsiakirjatyyppiOhje
Voimaantulopäivämäärä17.01.2022
Antopäivämäärä17.01.2022
KategoriatMaksuliike ja laskujen välitysTilinpäätös
YlläpitovastuuValtiokonttori

Kirjanpitoyksiköt ja Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus

Valtiokonttori pyytää kirjanpitoyksiköitä ja Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeita talousarvioasetuksen (1243/92) 40 §:n (1786/2009) perustuen päivittämään viikoittain perjantaisin kirjanpitoyksikön maksuliikkeen ja tilinpäätöksen avainhenkilöresurssien tilannekuvan taulukkoon, joka löytyy Tiimeri-työtilasta.

Ensimmäinen tilannekuva laaditaan perjantaina 21.1.2022, tämän jälkeen viikoittain siihen saakka, kun Valtiokonttori toisin ohjeistaa.

Valtion maksuliike kuuluu valtion korkealle priorisoituihin tehtäviin ja siksikin maksuliikkeen tulee toimia kaikissa olosuhteissa. Myös kirjanpitoyksiköiden tilinpäätöksiin perustuvan valtion tilinpäätöksen laatiminen kuuluu valtion korkealle priorisoituihin tehtäviin. Valtiokonttori pyytää kirjanpitoyksiköitä ja Palkeita muodostamaan tilannekuvan maksuliikkeen ja tilinpäätöksen avainhenkilöresursseistaan viikoittain ja raportoimaan siitä Valtiokonttorille tämän ohjeen mukaisesti. Raporttien perusteella Valtiokonttori muodostaa tilannekuvaa valtion maksuliikkeestä ja tilinpäätöstehtävistä kokonaisuutena koronaviruksesta johtuvan epidemian aikana. Valtiokonttori raportoi tilannekuvaa edelleen valtiovarainministeriölle.

Mikäli kirjanpitoyksiköillä tai Palkeilla on ongelmia tai haasteita maksuliikkeen ja/tai tilinpäätöksen hoidossa, tulee niistä raportoida ajoissa Valtiokonttoriin. Valtiokonttori auttaa mahdollisuuksiensa mukaan löytämään ratkaisut kulloiseenkin haasteeseen.

Voimaantulo

Tämä ohje tulee voimaan välittömästi

Lisätiedot

Lisätietoja tähän ohjeeseen liittyvissä asioissa saa Valtiokonttorista puh. 050 441 9498 tai sähköpostitse osoitteesta maksuliike (at) valtiokonttori.fi.

Toimialajohtaja Lasse Skog

Apulaisjohtaja Tanja Wistbacka

Maksuliikepäällikkö Tarja Tapio

Jakelu: Kirjanpitoyksiköt ja Palkeet/talouspäälliköt tai vastaavat henkilöt

Tiedoksi: Valtiontalouden tarkastusvirasto

Valtiovarainministeriö / Budjettiosasto