Till vilken/vilka serviceklasser hör sådan boendeservice enligt 14 och 21 § i lagen om socialvårdstjänster, som inte är boendeservice för funktionsnedsatta, äldre, rehabiliteringsklienter inom mentalvården eller missbrukarservice, utan för personer i arbetsför ålder som alltså inte hör till någon av de ovan nämnda grupperna?

MålgruppKommun
DokumenttypFråga och svar
Datum26.08.2020
KategorierKoder, taxonomier och klassificationerServiceklassification
Underhåll ansvarFinansministeriet

Boendeservice för personer i arbetsför ålder (andra än klinter inom mentalvården/missbrukarservicen eller funktionsnedsatta) rapporteras i klass 2903 – Socialt arbete och social handledning för personer i arbetsför ålder.

Handboken för kommunernas och samkommunernas automatiska ekonomiska rapportering (AURA) innehåller allmänna anvisningar för användning av tabellmodeller och produktion av innehållet i den automatiska rapporteringen samt preciseringar som förtydligar rapporteringen i varje rapporteringshelhet. Bilaga 5 i AURA-handboken innehåller Excel-filen Serviceklassificering för kommuner och samkommuner.

Instruktionsvideor om serviceklassificering och andra ämnen relaterade till kommunernas automatiserad finansiell rapportering finns här.

Ett webbinarium har hållits om serviceklasserna i juni 2020, inspelningen (på finska) finns här.

Mer information om serviceklassificering >

Mer information om kommunekonomins tjänster >