Till vilken sektor hör väglag?

Datum Dokuments namn
21.10.2020 Till vilken sektor hör väglag?
MålgruppKommun
DokumenttypFråga och svar
Ikraftträdelsedag21.10.2020
Datum21.10.2020
KategorierKoder, taxonomier och klassificationerSektorindelningÖverföring av information
Underhåll ansvarValtiokonttori

För det mesta till hushållssektorn S14, men de kan också höra till andra sektorer. Man kan kontrollera saken med hjälp av FO-numret. Om FO-nummer saknas, S14.

Instruktionsvideor om serviceklassificering och andra ämnen relaterade till kommunernas automatiserad finansiell rapportering finns här.

Handboken för automatiserad ekonomisk rapportering i kommuner och samkommuner (AURA) innehåller allmänna anvisningar för användning av tabellmodeller och produktion av innehållet i den automatiska rapporteringen samt preciseringar som förtydligar rapporteringen i varje rapporteringshelhet.

Mer information om kommunekonomins tjänster