Till vilken sektor allokeras boendestöd från Fpa?

Datum Dokuments namn
19.04.2021 Till vilken sektor allokeras boendestöd från Fpa?
MålgruppKommun
DokumenttypFråga och svar
Ikraftträdelsedag19.04.2021
Datum19.04.2021
KategorierKoder, taxonomier och klassificationerSektorindelning
Underhåll ansvarvaltiovarainministeriö

Då Fpa betalar ut boendestöd till kommunen är motparten inte Fpa, eftersom det är fråga om ett hyresavtal mellan den boende och kommunen. Fpa har beviljat stödet till den boende, men betalar ut det direkt till kommunen, som kvitterar en del av den boendes hyra med det.

För hyresintäkter är motparten hushållet (någon sektorinformation behövs inte).

Obetalda hyror är kundfordringar, där motparten är hushållet. I tabellmallen ser man att man inte behöver gå in på en mer detaljerad nivå, även om det är mest sektorer med förleden S14 under hushållen.

Handboken för automatiserad ekonomisk rapportering i kommuner och samkommuner (AURA) innehåller allmänna anvisningar för användning av tabellmodeller och produktion av innehållet i den automatiska rapporteringen samt preciseringar som förtydligar rapporteringen i varje rapporteringshelhet. Bilaga 5 i AURA-handboken innehåller Excel-filen Serviceklassificering för kommuner och samkommuner.

Mer information om kommunekonomins tjänster >