Suomi.fi -identifikation i Kommunekonomins informationstjänstens Usertest-tjänst

MålgruppKommun
DokumenttypAnvisning
Ikraftträdelsedag04.02.2022
Datum04.02.2022
KategorierRapportering av kommunekonomin
Underhåll ansvarValtiokonttori

Usertest, dvs. testtjänsten, använder Suomi.fi:s testidentifierare och testanvändarna bakom den samt deras koder. Testanvändaren är en fiktiv person i ett fiktivt företag. Dessa användar-företagspar har i Kommunekonomins informationstjänst delats in kommunvis och samkommunvis. En testanvändare-företag motsvarar FO-numret för en kommun eller samkommun. Alla som har rätt att godkänna Kommunekonomins uppgifter har rätt till en testkod (fullmaktsfråga). Denna rättighet täcker rapportering, kommentering och godkännande av uppgifter.
Nedan förklaras hur Statskontoret skulle logga in i Usertest. Statskontoret motsvarar här en kommun eller samkommun.

1. Gå till Usertest
2. Välj Logga in

3. Välj Testidentifierare

4. I personbeteckningsfältet, skriv den personbeteckning för en användare som Statskontoret skickat till er kommun/samkommun. Tryck på Identifiera dig.

210281-9988 Larutzella Testifirma Oy Enni Grillsson Valtiokonttori

Obs! Vid inloggningen används inte den inloggande personens egen personbeteckning, utan den fiktiva personbeteckning som skapats för testfunktionen.

5. Välj det testföretag som Statskontoret meddelat er kommun/samkommun. Tryck på Välj och gå till e-tjänsten.

Du har loggat in i Usertests Godkännandetjänst. Längst upp till höger ser du testanvändarens namn samt namnet på din kommun/samkommun. Ditt eget namn ska inte synas i Godkännandetjänsten i Usertest i något skede.

I fönstret Väntar på godkännande/Godkända visas material för din kommun/samkommun.

automatiserad ekonomirapporteringkommunekonomi