Suomi.fi -identifikation i Kommunernas och välfärdsområdenas ekonomitjänstens Usertest-tjänst

MålgruppKommun, Välfärdsområde
DokumenttypAnvisning
Ikraftträdelsedag04.02.2022
Datum04.02.2022
KategorierRapportering av kommunekonomin
Underhåll ansvarValtiokonttori

Usertest, dvs. testtjänsten, använder Suomi.fi:s testidentifierare och testanvändarna bakom den samt deras koder. Testanvändaren är en fiktiv person i ett fiktivt företag. Dessa användar-företagspar har i Kommunernas och välfärdsområdenas ekonomitjänst delats in kommunvis, samkommunvis och välfärdsområdvis . En testanvändare-företag motsvarar FO-numret för en kommun samkommun eller välfärdsområd. Alla som har testkod (fullmaktsfråga) har Godkännande rätt av kommunernas och välfärdsområdenas ekonomiska uppgifter. Denna rättighet täcker rapportering, kommentering och godkännande av uppgifter.
Nedan förklaras hur Statskontoret skulle logga in i Usertest. Statskontoret motsvarar här en kommun, samkommun eller välfärdsområd.

1. Gå till Usertest
2. Välj Logga in

3. Välj Testidentifierare

4. I personbeteckningsfältet, skriv den personbeteckning för en användare som Statskontoret skickat till er kommun/samkommun/välfärdsområd. Tryck på Identifiera dig.

210281-9988 Larutzella Testifirma Oy Enni Grillsson Valtiokonttori

Obs! Vid inloggningen används inte den inloggande personens egen personbeteckning, utan den fiktiva personbeteckning som skapats för testfunktionen.

5. Välj det testföretag som Statskontoret meddelat er kommun/samkommun/välfärdsområd. Tryck på Välj och gå till e-tjänsten.

Du har loggat in i Usertests Godkännandetjänst. Längst upp till höger ser du testanvändarens namn samt namnet på din kommun/samkommun/välfärdsområd. Ditt eget namn / andra namn i samma organisation syns i Godkännandetjänsten i Usertest  under Avsändare / Godkännare.

I fönstret Väntar på godkännande/Godkända visas material för din kommun/samkommun/välfärdsområd.

automatiserad ekonomirapporteringkommunekonomi