Ska uppgifterna korrigeras retroaktivt om sektorklassen har ändrats?

MålgruppKommun
DokumenttypFråga och svar
Ikraftträdelsedag19.04.2021
Datum19.04.2021
KategorierKoder, taxonomier och klassificationerSektorindelning
Underhåll ansvarvaltiovarainministeriö

Om det handlar om ett fel av kommunen ska en retroaktiv korrigering göras. Om Statskontorets tjänst inte möjliggör retroaktiv korrigering (eftersom korrigeringarna görs i en öppen period) ska man i kommentarerna förklara varför t.ex. det finns ett utfall från en viss sektor på utgiftskontot i en tidigare period som sedan nollställs i rapporteringen av nästa period mitt under året.

Om ändringen beror på en förändring i Statistikcentralens material behöver man allmänt sett inte flytta den till en annan sektor under nästa rapporteringsperiod. Om man t.ex. har bokfört inköp från ett dotterbolag från sektor S11 och dotterbolagets sektor i slutet av året ändrats till S13, dvs. ett offentligt samfund, kan uppgiftslämnaren själv besluta om utfallen från början av året ska flyttas till sektor S13.

Man kan själv välja antingen sektorn vid bokföringstidpunkten eller vid rapporteringstidpunkten.

Alltså sektor vid bokföringstidpunkten – perioden stängs – rapporteringen är gjord – sektorn ändras inte under någon kommande period.

Under kommande perioder används sektorn vid rapporteringstidpunkten vid införingarna.

Handboken för automatiserad ekonomisk rapportering i kommuner och samkommuner (AURA) innehåller allmänna anvisningar för användning av tabellmodeller och produktion av innehållet i den automatiska rapporteringen samt preciseringar som förtydligar rapporteringen i varje rapporteringshelhet. Bilaga 5 i AURA-handboken innehåller Excel-filen Serviceklassificering för kommuner och samkommuner.

Mer information om kommunekonomins tjänster >