Ska TOLT rapporteras årligen eller endast om det sker en förändring efter den första rapporten?

MålgruppKommun
DokumenttypFråga och svar
Ikraftträdelsedag21.10.2020
Datum21.10.2020
KategorierÖverföring av information
Underhåll ansvarValtiokonttori

TOLT rapporteras minst en gång per år, men dessutom alltid när det sker förändringar i affärsverken och vattenförsörjningsenheterna.

Instruktionsvideor om serviceklassificering och andra ämnen relaterade till kommunernas automatiserad finansiell rapportering finns här.

Handboken för automatiserad ekonomisk rapportering i kommuner och samkommuner (AURA) innehåller allmänna anvisningar för användning av tabellmodeller och produktion av innehållet i den automatiska rapporteringen samt preciseringar som förtydligar rapporteringen i varje rapporteringshelhet. Bilaga 5 i AURA-handboken innehåller Excel-filen Serviceklassificering för kommuner och samkommuner.

Mer information om kommunekonomins tjänster