Ska stödfunktionernas investeringar (t.ex. datorer och byggnader) anmälas som stödfunktionklassens investering nu när investeringarna riktas till serviceklassifikationerna?

MålgruppKommun
DokumenttypFråga och svar
Datum31.03.2020
KategorierKoder, taxonomier och klassificationerServiceklassification
Underhåll ansvarStatskontoret

Investeringarna ska riktas till de serviceklassifikationer som använder dem, alltså inte till stödfunktionerna.

Instruktionsvideor om ämnen relaterade till kommunernas automatiserad finansiell rapportering finns här.

Handboken för automatiserad ekonomisk rapportering i kommuner och samkommuner (AURA) innehåller allmänna anvisningar om användning av tabellunderlag och framtagning av uppgifter för den automatiserad rapporteringen samt preciseringar som förtydligar rapporteringen i de olika rapporteringsuppsättningarna

Mer information om kommunekonomins tjänster >