Ska sektorklassen följa med i kostnadsfördelningen för tjänsteklassen?

MålgruppKommun
DokumenttypFråga och svar
Datum03.04.2020
KategorierKoder, taxonomier och klassificationerRapportering av kommunekonominSektorindelningServiceklassification
Underhåll ansvarStatskontoret

När det är fråga om utgifter som allokeras till stödfunktioner (t.ex. el, vatten, lokalkostnader etc.), kan de allokeras genom kostnadsfördelning eller som andra interna poster till egentliga tjänsteklasser. Den externa kostnaden och sektorindelningarna kan då bli kvar i den ursprungliga tjänsteklassen för stödfunktioner. Om den externa kostnaden däremot överförs till någon annan tjänsteklass måste även sektorinformationen överföras på samma sätt.

Instruktionsvideor om ämnen relaterade till kommunernas automatiserad finansiell rapportering finns här.

Handboken för automatiserad ekonomisk rapportering i kommuner och samkommuner (AURA) innehåller allmänna anvisningar om användning av tabellunderlag och framtagning av uppgifter för den automatiserad rapporteringen samt preciseringar som förtydligar rapporteringen i de olika rapporteringsuppsättningarna

Mer information om kommunekonomins tjänster >