Ska övervältringarna vara gjorda före kvartalsrapporteringen eller görs de först vid rapporteringen enligt serviceklass?

MålgruppKommun
DokumenttypFråga och svar
Ikraftträdelsedag17.11.2020
Datum17.11.2020
KategorierIntern redovisning / kostnadsberäkningRapportering av kommunekonomin
Underhåll ansvarValtiokonttori

Övervältringar anmäls inte kvartalsvis, utan först i den serviceklassvisa rapporteringshelheten KKTPP. Interna poster som hör till verksamhetsintäkterna och verksamhetskostnaderna är däremot obligatoriska i rapporteringshelheterna KKNR och KKTPA.

Instruktionsvideor om serviceklassificering och andra ämnen relaterade till kommunernas automatiserad finansiell rapportering finns här.

Handboken för automatiserad ekonomisk rapportering i kommuner och samkommuner (AURA) innehåller allmänna anvisningar för användning av tabellmodeller och produktion av innehållet i den automatiska rapporteringen samt preciseringar som förtydligar rapporteringen i varje rapporteringshelhet.

Mer information om kommunekonomins tjänster