Ska nollvärden anmälas?

Datum Dokuments namn
01.11.2021 Ska nollvärden anmälas?
MålgruppKommun
DokumenttypFråga och svar
Ikraftträdelsedag01.11.2021
Datum01.11.2021
KategorierRapportering av kommunekonominÖverföring av information
Underhåll ansvarStatskontoret

I obligatoriska fält ska en nolla anges om inget värde ska anges i det.

Handboken för automatiserad ekonomisk rapportering i kommuner och samkommuner (AURA) innehåller allmänna anvisningar om användning av tabellunderlag och framtagning av uppgifter för den automatiserad rapporteringen samt preciseringar som förtydligar rapporteringen i de olika rapporteringsuppsättningarna

Mer information: