Ska kommunen alltså hämta/uppdatera sektoruppgifterna varje månad?

MålgruppKommun
DokumenttypFråga och svar
Datum28.09.2020
KategorierKoder, taxonomier och klassificationerSektorindelning
Underhåll ansvarValtiovarainministeriö

Nej. En gång om året räcker, utom om det finns nya motparter som saknas i det sektorklassificeringsmaterial som kommunen använder.

Instruktionsvideor om serviceklassificering och andra ämnen relaterade till kommunernas automatiserad finansiell rapportering finns här.

Handboken för automatiserad ekonomisk rapportering i kommuner och samkommuner (AURA) innehåller allmänna anvisningar för användning av tabellmodeller och produktion av innehållet i den automatiska rapporteringen samt preciseringar som förtydligar rapporteringen i varje rapporteringshelhet.

Mer information om kommunekonomins tjänster