Rapporteras endast kommunens direkta dottersamfund eller även döttrar till dottersamfunden på fliken 01 Dottersamfund i TOLT-rapporten?

MålgruppKommun
DokumenttypFråga och svar
Ikraftträdelsedag17.12.2020
Datum17.12.2020
KategorierÖverföring av information
Underhåll ansvarValtiovarainministeriö

På fliken t01 Dottersamfund rapporteras endast direkta ägarandelar, dvs. döttrar till dottersamfunden rapporteras inte.

Instruktionsvideor om serviceklassificering och andra ämnen relaterade till kommunernas automatiserad finansiell rapportering finns här.

Handboken för automatiserad ekonomisk rapportering i kommuner och samkommuner (AURA) innehåller allmänna anvisningar för användning av tabellmodeller och produktion av innehållet i den automatiska rapporteringen samt preciseringar som förtydligar rapporteringen i varje rapporteringshelhet.

Mer information om kommunekonomins tjänster