Preciserande anvisning om behandlingen av resplaner och reseräkningar när de innehåller säkerhetsklassificerad information

MålgruppStat
DiariumnumretVK/26150/00.00.00.01/2022
DokumenttypAnvisning
Ikraftträdelsedag15.06.2022
Datum15.06.2022
KategorierResande
Underhåll ansvarValtiokonttori

Bokföringsenheterna och de statliga fonderna utanför budgeten samt Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning

Preciserande anvisning om behandlingen av resplaner och reseräkningar när de innehåller säkerhetsklassificerad information

Enligt 24 c § (1216/2003) i lagen om statsbudgeten (1988/423) kan Statskontoret meddela föreskrifter om detaljer i fråga om skötseln av ämbetsverkens, inrättningarnas och utanför budgeten stående statliga fonders bokföring, betalningsrörelse och redovisning, samt om upprättandet av bokslut och andra funktioner och förfaringssätt inom ekonomiförvaltningen.

Målet med denna anvisning är att instruera bokföringsenheterna och Palkeet i upprättandet och behandlingen av sådana resplaner och reseräkningar, som bedöms innehålla säkerhetsklassificerat information till någon del. I anvisningen beskrivs vilka uppgifter som är tillräckliga i ovan avsedda resplaner eller reseräkningar för att de ska uppfylla verifikatkraven och för att de ska kunna sakgranskas och godkännas på behörigt sätt.

Om ämbetsverket eller inrättningen inte har säkerhetsklassificerat resenären eller reseinformationen, iakttas
Statens anvisning om behandling av resplan och reseräkning.

Offentlighet

Anvisningen är sekretessbelagd (OffL (621/1999) 24.1.§ 7 punkten) och publiceras endast för myndighetsutövning.

Ikraftträdande

Denna anvisning träder i kraft omedelbart.

Ytterliga information

Förfrågningar gällande anvisningen kan sändas per e-post till adressen laskentatoimi (at) valtiokonttori.fi.

Biträdande direktör Tanja Wistbacka

Ekonomiförvaltningsspecialist Anna-Kaisa Kylämaa

Länk till Tiimeri:

Preciserande anvisning om behandlingen av resplaner och reseräkningar när de innehåller säkerhetsklassificerad information