Matkasuunnitelmien ja matkalaskujen käsittelyä tarkentava ohje turvaluokitellun tiedon osalta

KohderyhmäValtio
DiaarinumeroVK/26150/00.00.00.01/2022
AsiakirjatyyppiOhje
Voimaantulopäivämäärä15.06.2022
Antopäivämäärä15.06.2022
KategoriatMatkustaminen
YlläpitovastuuValtiokonttori

Kirjanpitoyksiköt, talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot ja Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus

Matkasuunnitelmien ja matkalaskujen käsittelyä tarkentava ohje turvaluokitellun tiedon osalta

Valtion talousarviosta annetun lain (1988/423) 24 c §:n (1216/2003) mukaan Valtiokonttori voi antaa määräyksiä virastojen, laitosten ja talousarvion ulko-puolella olevien valtion rahastojen kirjanpidon, maksuliikkeen ja laskentatoi-men hoidon, tilinpäätöksen laadinnan sekä muiden taloushallinnon toimintojen ja menettelytapojen yksityiskohdista.

Tämän ohjeen tavoitteena on ohjeistaa kirjanpitoyksiköitä ja Palkeita sellaisten matkasuunnitelmien ja matkalaskujen laadintaan ja käsittelyyn, joissa tietosisällön arvioidaan olevan joltain osin turvaluokiteltua. Ohjeessa kerrotaan, mitkä ovat riittävät tiedot edellä tarkoitetuilla matkasuunnitelmilla ja matkalaskuilla, jotta ne täyttävät tosite-vaatimukset ja matkasuunnitelmalle ja matkalaskulle voidaan tehdä asiallinen asiatarkastus ja hyväksyntä.

Jos virasto tai laitos ei ole luokitellut matkustajan tai matkan tietoja turvaluokitelluiksi, noudatetaan
Valtion matkasuunnitelman ja matkalaskun käsittelyä koskevaa ohjetta.

Julkisuus

Ohje on salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 7 k) ja julkaistaan vain virkakäyttöön.

Voimaantulo

Tämä ohje tulee voimaan välittömästi.

Lisätiedot

Ohjeeseen liittyvät tiedustelut voi toimittaa sähköpostilla osoitteeseen laskentatoimi (at) valtiokonttori.fi.

Apulaisjohtaja Tanja Wistbacka

Taloushallintoasiantuntija Anna-Kaisa Kylämaa

Linkki Tiimeri työtilaan:
Matkasuunnitelmien ja matkalaskujen käsittelyä tarkentava ohje turvaluokitellun tiedon osalta